เป้าหมาย (Understanding Goal):ตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช ผักต่างๆ สามารถผลิตและนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Gallery

สมาชิกพี่ป.4


พี่น้ำอ้อย


พี่วิว


พี่กุ๊ก

พี่มิกซ์

พี่มอญ

พี่บีม

พี่สุเอก


พี่ธาม

พี่น้ำฝน

พี่โต้ง

พี่สกาย


พี่อาร์ม

พี่เบียร์

พี่แก้ม

พี่เฟรม

พี่ชมพู่


พี่น้ำมนต์


พี่อั้ม

พี่แป้ง


พี่หอม


พี่ซอ

พี่บาส


พี่กันพี่มิ้นท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น